کاوش شهر شما

بیایید بهترین مکان ها برای استراحت، خوردن و پیدا کردن نزدیکترین خدمات به شما پیدا کنیم

فقط ببین؟ بیایید بهترین مکان را برای شما پیدا کنیم

کاوش در بلاروس

شهرهای توصیه شده برای بازدید
Брест

برست

پولوتسک

درژینسک

Гродно

گرودنو

Гомель

گومل

Могилёв

موگیلف

Минск

مینسک

Витебск

ویتبسک

بنای یادبود چراغبان در برست

در خیابان ساوتسکایا در مرکز برست یک محل شگفت انگیز به نام "بنای یادبود چراغبان " وجود دارد. در میان مردم نیز "بنای یادبود…

ایستگاه قطار بارانوویچی

در سال 1884 راه آهن ویلنو-روونا وارد سرویس شد، که در سه کیلومتری ایستگاه راه آهن بارانوویچی از مسکو-برست قرار دارد. ایستگاه دیگری در…

عمارت یلنسکی در توچ

در کنار ساختمان پستی باستانی برست-بابرویک، مناظر با نام ابر "توچ" وجود دارد. نام محل از رودخانه توچنکا کوچک محلی بدست آمد.توچ اولین بار…